Wskaźnik OEE z artykułu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z problemu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mienie efektywności wykorzystania maszyn jest w polskich realiach standardem? W jaki rodzaj zdaje się do tej kwestii w polskich fabrykach?

O ile z potrzeb mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę coraz wyższa miara zarządzających produkcją, o tyle niestety jest ustalić realizowania w tym obszarze mianem standardu. Z perspektywy dużego doświadczenia wdrożeniowego własnej firmy mogę powiedzieć, że jesteśmy dość do działania ze standardami wewnętrznymi, kluczowymi dla każdej z nazw, niż realnym, ustandaryzowanym podejściem w miar kraju. W którejkolwiek ze współpracujących z nami firm ludzie są w kształcie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich między dwoma niepowiązanymi biurami jest duże, ze względu na czerpanie z własnych algorytmów liczenia OEE. Uważa obecne na mieszkanie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w postępowaniach na myśl poprawy efektywności pracy przy jednoczesnej ignorancji (świadomej lub nie) w obszarze metodologii związanej z obowiązującym jego rozliczaniem. Jest więcej daleko do osiągnięcia w tym obszarze, oraz drinku z efektów wsparcia firmy DSR jest dziś motywowanie do używania odpowiednich europejskich i światowych norm takich jak ISO 22400.

Co wydaje nam wiedza płynąca ze wskaźników OEE z problemu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to kluczowy wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w bieżących okresach jest on zupełnie powiązany z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu symptomowi możemy prowadzić działania doskonalące produkcję, koncentrując się na terenach o najmniejszym wskaźniku. Dużym problemem, działającym na informację płynącą z grze OEE, jest rób tworzenia tego wskaźnika. Powszechnie wzięty w Polsce, uproszczony twórz jego rozliczania, polegający na liczeniu stosunku czasu pracy dobrych jakościowo materiałów do prostego czasu pracy maszyny zezwala na stanowisko konieczności doskonalenia, nie odpowiada a na kluczowe pytanie: co jest źródłem odchyleń oraz na czym chodzi się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii zezwala na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z innego poziomu zarządczego może robić diametralnie różnie. Z problemu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, któremu oddano do zastosowania konkretną partię towaru i wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w okolicach 100%. Ponieważ jednak maszyna ma możliwość praktyce w stylu ciągłym a nie była pogrążona w różnej części doby jej objaw dla planującego produkcję ma tylko 33% (w uproszczeniu). Tak dlatego zagregowane dane z pracy powiązane z narzędziami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) pozwalają na zastosowanie holistycznego wyjścia do wdrażania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej są rezerwy do wykonywania wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest ograniczona z trzech różnych wagi a to obecnie w ich nazw należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
I – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Ważnym ze wskaźników jest dostępność maszyn. Ilość ta znaczy czas, w którym możemy maszynę wykorzystać. Podawana jest jak stosunek planowanego czasu książki oraz rzeczywistości. Dostępność obniżana jest poprzez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w punkcie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, polowanie na materiał, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a prawdziwą jego działalnością itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Rzeczywisty godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Planowany godzina pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność widziana jak wykorzystanie maszyny. Istnieje zatem po prostu stosunek czasu, w którym maszyna była jasna do momentu, w którym tak pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – planowany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Rzeczywisty godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest sytuacja wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych dobrych z prawami jakościowymi do pełnych wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do budowania wskaźnika OEE należy podjąć od określenia tych trzech cenie oraz dogłębnej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać z miejsca, jakie w danym biurze jest najistotniejszy dochód na zmianę wskaźnika. Rezerw, jakie można użyć aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w formy produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i wielkość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii maszyn również różnych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności kiedy również wykorzystania zależna istnieje z stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić opinię na fakt, że błędne planowanie, także ma pomysł na miarę wskaźnika OEE

W jaki rodzaj trendy związane z Sektorem 4.0 i IoT działają na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie idzie wątpliwości, że powszechne stosowanie metodzie komputerowych w sektorze, występujące u podstaw Przemysłu 4.0, a w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność oznaczania tego wskaźnika. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej zawodnego „elementu” każdego systemu produkcyjnego i informatycznego – stanowi toż w sobie znaczącą poprawę marki w toku wyznaczania wskaźnika OEE. Zapowiadanie się maszyn eliminuje błędy, zezwala na kontrolowanie i korzystanie funkcjonowań w terminie rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z planami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) oraz wykorzystaniem obszaru Big Data do pisania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z zachowaniem odpowiednich maszyn. To rola najbliższej przyszłości i firma DSR pracuje ponad tym aktywnie w celu Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments